Doktoratura Evis Kumi, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Finances – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Evis Kumi, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Finances