Doktoratura Femi Sufaj, Fakulteti i Histori-Filologjise, Departamenti i Historise