Doktoratura Fjorida Ballauri (Kallco), Fakulteti i Drejtesise, Departamenti i te Drejtes Penale - UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Fjorida Ballauri (Kallco), Fakulteti i Drejtesise, Departamenti i te Drejtes Penale