Doktoratura Fjorida Ballauri (Kallco), Fakulteti i Drejtesise, Departamenti i te Drejtes Penale – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Fjorida Ballauri (Kallco), Fakulteti i Drejtesise, Departamenti i te Drejtes Penale