Doktoratura Gerti Janaqi, Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti Psikologji-Pedagogjise – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Gerti Janaqi, Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti Psikologji-Pedagogjise