Doktoratura Harallamb Miconi, Fakulteti i Histori-Filologjise, Departamenti i Gjuhesise