Doktoratura Idlir Duhanxhi, Fakulteti i Drejtesise, Departamenti i se Drejtes Civile – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Idlir Duhanxhi, Fakulteti i Drejtesise, Departamenti i se Drejtes Civile