Doktoratura Ilva Gjikaj, Fakulteti i Shkencave i Natyrore, Departamenti i Kimise