Doktoratura Iris Shahini, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Kontabilitetit - UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Iris Shahini, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Kontabilitetit