Doktoratura Iris Shahini, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Kontabilitetit – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Iris Shahini, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Kontabilitetit