Doktoratura Kozeta Noti, Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti Psikologji-Pedagogjise