Doktoratura Krenar Ibrahimi, Fakulteti Ekonomik, Departamenti i Manaxhimit – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Krenar Ibrahimi, Fakulteti Ekonomik, Departamenti i Manaxhimit