Doktoratura Ledian Rusta, Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Filozofise – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Ledian Rusta, Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Filozofise