Doktoratura Lindita Gjika, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Kontabilitetit - UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Lindita Gjika, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Kontabilitetit