Doktoratura Liridona Jemini (Gashi), Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Psikologji-Pedagogjise – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Liridona Jemini (Gashi), Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Psikologji-Pedagogjise