KONTRATA E SIGURIMIT SIPAS KODIT CIVIL TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË - UNIVERSITETI I TIRANËS

KONTRATA E SIGURIMIT SIPAS KODIT CIVIL TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË