KONTRATA E SIGURIMIT SIPAS KODIT CIVIL TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË – UNIVERSITETI I TIRANËS

KONTRATA E SIGURIMIT SIPAS KODIT CIVIL TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË