Doktoratura Majlinda Terpo, Fakulteti i Shkencave i Natyrore, Departamenti i Kimise – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Majlinda Terpo, Fakulteti i Shkencave i Natyrore, Departamenti i Kimise