Doktoratura Margena Dhuli (Çela), Fakulteti i Drejtesise, Departamenti i se Drejtes Civile – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Margena Dhuli (Çela), Fakulteti i Drejtesise, Departamenti i se Drejtes Civile