Doktoratura Marsida Klemo, Fakulteti i Shkencave i Natyrore, Departamenti i Fizikes – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Marsida Klemo, Fakulteti i Shkencave i Natyrore, Departamenti i Fizikes