Doktoratura Pranvera Kraja, Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Psikologji-Pedagogjise - UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Pranvera Kraja, Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Psikologji-Pedagogjise