Doktoratura Shqiponje Açka, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Kontabilitetit - UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Shqiponje Açka, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Kontabilitetit