Doktoratura Shqiponje Açka, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Kontabilitetit – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Shqiponje Açka, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Kontabilitetit