Doktoratura Tatjana Elezi, Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Ekonomiksit - UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Tatjana Elezi, Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Ekonomiksit