Doktoratura Tatjana Elezi, Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Ekonomiksit – UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Tatjana Elezi, Fakulteti Ekonomise, Departamenti i Ekonomiksit