Doktoratura Teuta Llukani, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Kontabilitetit - UNIVERSITETI I TIRANËS

Doktoratura Teuta Llukani, Fakulteti i Ekonomise, Departamenti i Kontabilitetit