VLERËSIMI I SHUMËLLOJSHMËRISË GJENETIKE TË VARIETETEVE TË HARDHISË SË KOSOVËS, BAZUAR NË MARKERË MALEKULARË DHE TË DHËNAVE TË TJERA AGRONOMIKE - UNIVERSITETI I TIRANËS

VLERËSIMI I SHUMËLLOJSHMËRISË GJENETIKE TË VARIETETEVE TË HARDHISË SË KOSOVËS, BAZUAR NË MARKERË MALEKULARË DHE TË DHËNAVE TË TJERA AGRONOMIKE