Doktoratura Zamira Hyseni, Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Psikologji-Pedagogjise