STUDIMI ME METODËN E KROMATOGRAFISË TË LËNGËT ME PERFORMANCË TË LARTË I NIVELIT TË MBETJEVE TË SULFONAMIDEVE NË PRODUKTET ME ORIGJINË SHTAZORE TË DESTINUARA PËR KONSUM NJERËZOR - UNIVERSITETI I TIRANËS

STUDIMI ME METODËN E KROMATOGRAFISË TË LËNGËT ME PERFORMANCË TË LARTË I NIVELIT TË MBETJEVE TË SULFONAMIDEVE NË PRODUKTET ME ORIGJINË SHTAZORE TË DESTINUARA PËR KONSUM NJERËZOR