Doktorature Merita Poni, Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Sociologjise