Doktorature Roland Lami, Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Sociologjise