Doktorature Stela Karaj, Fakulteti i Shkencave Sociale, Departamenti i Sociologjise