Dokturatura Monika Hoshafi, Fakulteti i Histori-Filologjise, Departamenti i Gjuhesise