E-GOVERNMENT (QEVERISJA ELEKTRONIKE) NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË 2009 – 2015 – UNIVERSITETI I TIRANËS

E-GOVERNMENT (QEVERISJA ELEKTRONIKE) NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË 2009 – 2015