Emigrantët, analiza e debatit mediatik për migrantët në Poloni, Britani të Madhe, Ukrainë, Shqipëri dhe Republikën Çeke, – MAD – UNIVERSITETI I TIRANËS

Emigrantët, analiza e debatit mediatik për migrantët në Poloni, Britani të Madhe, Ukrainë, Shqipëri dhe Republikën Çeke, – MAD

 

 

Emri i Projektit: Emigrantët, analiza e debatit mediatik për migrantët në Poloni, Britani të Madhe, Ukrainë, Shqipëri dhe Republikën Çeke, – MAD
Referenca: PPI/APM/2018/1/00019
Roli i UT-së: Partner
Partneri kryesor Collegium Civitas, Polonia
Kohëzgjatja: 01.03.2019- 30.05.2021 (shtyrë)
Programi Partneritete Akademike Ndërkombëtare, Agjencia Kombëtare  e Shkëmbimit Akademik (NAWA)
Përshkrimi: Synohet analiza e diskursit mediatik lidhur me fenomenin e migracionit në vendet e përzgjedhura evropiane, në veçanti diskursin mbi mediat sociale; përgatitja e një analize krahasuese të diskurseve në vendet individuale, duke treguar specifikat rajonale dhe problemet “pan-evropiane”; një krahasim i metodologjive të hulumtimit të diskursit të përdorur nga hulumtuesit nga qendrat e ndryshme kërkimore si një përpjekje për të zhvilluar një standard të përbashkët si edhe krijimin e një ekipi hulumtues që punon në analizën e diskursit mediatik mbi emigrantët në vendet  partnere dhe organizimin e seminareve informuese, duke përdorur për informim median televizive dhe atë të shkruar.