FAKTORËT PËRCAKTUES TË QËNDRIMIT NDAJ MARKËS PRIVATE DHE SEGMENTIMI I KONSUMATORËVE TË SAJ – UNIVERSITETI I TIRANËS

FAKTORËT PËRCAKTUES TË QËNDRIMIT NDAJ MARKËS PRIVATE DHE SEGMENTIMI I KONSUMATORËVE TË SAJ