FAKTORËT PËRCAKTUES TË QËNDRIMIT NDAJ MARKËS PRIVATE DHE SEGMENTIMI I KONSUMATORËVE TË SAJ