FALIMENTI, PARASHIKIMI DHE LIDHJA ME MENAXHIMIN. ASPEKTE EKONOMIKO-JURIDIKE NË KONTEKSTIN SHQIPTAR - UNIVERSITETI I TIRANËS

FALIMENTI, PARASHIKIMI DHE LIDHJA ME MENAXHIMIN. ASPEKTE EKONOMIKO-JURIDIKE NË KONTEKSTIN SHQIPTAR