Ftesë për ofertë “Blerje pajijse dhe krijimi i laboratorit të GIS” – UNIVERSITETI I TIRANËS

Ftesë për ofertë “Blerje pajijse dhe krijimi i laboratorit të GIS”