Hapet thirrja për aplikim për bursa në programin Mevlana Exchange në Universitetin Aydin Adnan Menderes, Turqi - UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet thirrja për aplikim për bursa në programin Mevlana Exchange në Universitetin Aydin Adnan Menderes, Turqi

Hapet thirrja për aplikim për bursa në programin Mevlana Exchange, për studentët dhe stafin akademik me kohë të plotë për mësimdhënie, për vitin akademik 2020-2021, në Universitetin Ayd?n Adnan Menderes, Turqi. (Print)

https://www.adu.edu.tr/en/

Në kuadër të programit Mevlana Exchange është hapur thirrja për aplikim për bursa shkëmbimi për vitin akademik 2020-2021. Mevlana Exchange Programme është një program i cili mundëson shkëmbimin e studentëve dhe stafit akademik me kohë të plotë midis Universitetit të Tiranës dhe Universitetit Ayd?n Adnan Menderes, Turqi.

Studentët e nivelit bachelor, master dhe stafi akademik me kohë të plotë nga Universiteti i Tiranës kanë mundësinë të aplikojnë në Universitetin Ayd?n Adnan Menderes në Turqi për bursa shkëmbimi.

Fushat e ofruara:

-Administrim biznesi;

-Ekonomiks;

-Financë;

-Marrëdhënie ndërkombëtare;

-Psikologji;

Kushtet e aplikimit për studentët:

Studentët që aplikojnë për periudhë shkëmbimi në Universitetin Ayd?n Adnan Menderes duhet:

  • Të jenë të regjistruar në Universitetin e Tiranës në programin bachelor, viti II ose master viti I;
  • Studentët Bachelor të kenë një mesatare së paku 2,5 në një shkallë me 4 pikë;
  • Studentët Master duhet të kenë një mesatare së paku 3 në një shkallë me 4 pikë;
  • Të njohin gjuhën e mësimdhënies së departamentit në Universitetin Ayd?n Adnan Menderes.
  • Studentët duhet të kenë një certifikatë të gjuhës turke/ angleze, në varësi të programit të tyre të studimit.

Dokumentacioni për aplikim për studentët:

– Candidate Student Application Form:

(http://www.idari.adu.edu.tr/mevlana/default.asp?idx=323836 );

– Listë Notash dhe Vërtetim studenti në gjuhën shqipe dhe të përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze/turke;

-Kopje e pasaportës;

– Certifikata e Gjuhës (minimumi B1);

-Online Application form, sipas linkut:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebhYYAtQDuUglhfn9dNkjiawqAJLNMhW9I9K7fCH1ngf4Flw/viewform?edit_requested=true

-Student Information form, sipas linkut:

http://www.idari.adu.edu.tr/mevlana/webfolders/files/Ogrenci_Bilgi_Formu%20(3)(2).doc

Kompensimi financiar për studentët:

  • Bursa për studentët është 1300 TL (Turkish Lira) për çdo muaj.

Studentët e paguajnë pagesën e shkollimit në universitetin e vendit të tyre, pra ku ata janë regjistruar dhe nuk paguajnë asnjë pagesë tjetër shkollimi në universitetin pritës.

  • Kostot e udhëtimit dhe akomodimit mbulohen nga vetë aplikantët.

Dokumentacioni për aplikim:

-Application Form for Academic Staff, sipas linkut:

http://www.idari.adu.edu.tr/mevlana/webfolders/files/Academic%20Staff%20Mobility%20Programme.doc

Academic Staff Information form, sipas linkut:

http://www.idari.adu.edu.tr/mevlana/webfolders/files/Academic%20Staff%20Information%20Form.doc

-Cv;

-Kopje e pasaportës;

-Aplikim online në linkun:

https://docs.google.com/forms/d/1nu1fAOEFgVYQdewCkwiFUq5SgX1WDlTYXynyuDqtIug/viewform?edit_requested=true

Kompensimi financiar për stafin:

  • Kompensim ditor për stafin (45 – 55 TL/ditë);
  • Biletë udhëtimi (3100 – 4600 TL)

 

Afati i aplikimit: 09 Mars 2020

I gjithë procesi i aplikimit kryhet online, ku i gjithë dokumentacioni i kërkuar duhet të dërgohet i skanuar në formatin PDF në adresat:

Për studentët: mevlanaincoming@adu.edu.tr ; iro@unitir.edu.al .

Për stafin: mevlanaincomingstaff@adu.aedu.tr ; iro@unitir.edu.al .

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!