Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët dhe personelin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Konsorciumin MIND 23, Portulagi (Universiteti i Portos, Universiteti Aveiro, Universiteti Minho dhe Universiteti Trásos-Montes e Alto Douro), për vitin akademik 2024-2025. - UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët dhe personelin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Konsorciumin MIND 23, Portulagi (Universiteti i Portos, Universiteti Aveiro, Universiteti Minho dhe Universiteti Trásos-Montes e Alto Douro), për vitin akademik 2024-2025.

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët dhe personelin me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Konsorciumin MIND 23, Portulagi (Universiteti i Portos, Universiteti Aveiro, Universiteti Minho dhe Universiteti Trásos-Montes e Alto Douro), për vitin akademik 2024-2025.

 

Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët dhe personelin me kohë të plotë, për vitin akademik 2024-2025.

 

https://mind23.up.pt/

Llojet e mobilitetit:

 

– Shkëmbimin e studentëve;

Shkëmbimin e personelit me kohë të plotë.

 

Afati për aplikim: 15 Prill 2024 ora 23:59 (CET).

 I gjithë procesi i aplikimit kryhet online.

Për të aplikuar klikoni në këtë link:

https://mind23.up.pt/apply

Guida e aplikimit:

file:///C:/Users/User/Downloads/guidelines_for_applicants_mind23%20(2).pdf

Për katalogun e lëndëve:

https://mind23.up.pt/courses

Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në Sektorin për Marrëdhëniet      

me Jashtë në adresën:  iro@unitir.edu.al.

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikim!