Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët PhD të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025. - UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët PhD të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.

Hapet thirrja për aplikime për bursa për studentët PhD të Universitetit të Tiranës, në kuadër të Programit Erasmus +, në Universitetin Valladolid, Spanjë, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.

 

Në kuadër të Programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025, në Universitetin Valladolid, Spanjë.

Llojet e mobilitetit:

 

– Shkëmbimin e studentëve PhD;

 

Afati për aplikim: 02 Maj 2024 ora 23:59 (Spanish Time).

 I gjithë procesi i aplikimit kryhet online.

Për të aplikuar klikoni në këtë link:

https://uvamobplus2.uva.es/publico/apply

Për më shumë informacion klikoni:

file:///C:/Users/User/Downloads/Convocatoria_EN%20(1).pdf

Për katalogun e lëndëve:

https://uvamobplus2.uva.es/publico/courses

Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në Sektorin për Marrëdhëniet      

me Jashtë në adresën:  iro@unitir.edu.al.

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikim!