Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024. - UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet thirrja për aplikime për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.

Në kuadër të programit Erasmus+ është hapur  thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për stafin akademik me kohë të plotë të Universitetit të Tiranës në Universitetin e Shkencave të Aplikuara Koblenz, në Gjermani, për semestrin e parë të vitit akademik 2023-2024.

https://www.hs-koblenz.de/rac/index 

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

– Shkëmbimin e stafit akademik me kohë të plotë për mësimdhënie;

Fushat:

 

  1. a) Thirrje e hapur për mobilitet afatgjatë për personelin akademik (Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, gjuhë angleze, gjuhë gjermane):

 

Periudha: 02 nëntor 2023 – 19 janar 2024

 

Kurset:

 

B25.01 Komunikimi Ndërkulturor

B25.02 Komunikimi Ndërkulturor

B25.04 Seminar mbi Diversitetin Kulturor 2023

 

Përveç mësimdhënies, stafi i ftuar do të jetë përgjegjës edhe për:

 

  • Pjesëmarrjen si ligjërues i ftuar, pa kompensim shtesë, në kurse ose ngjarje të tjera në të cilat ekspertiza ndërkombëtare mund të ndahet me fakultetin, stafin, studentët dhe/ose komunitetin;

 

  • Mbajtjen e një seminari informues për universitetin e origjinës në koordinim me Gjuhët / Çështjet Ndërkombëtare.

 

Të gjitha kurset duhet të mbahen në anglisht (niveli B2-C1).

 

 

  1. b) Thirrje e hapur për mobilitetin afatshkurtër të stafit akademik (Fakulteti i Ekonomisë, fushat: Informatikë Ekonomike dhe Administrim biznesi):

 

Periudha:  01.11.2023 – 07.11.2023

 

Kurse:

 

B25.04 Seminar mbi Diversitetin Kulturor;

B25 Project Management & Business International (bashkë-mësimdhënie 2 seanca).

 

Përveç mësimdhënies, stafi i ftuar do të jetë përgjegjës edhe për:

  • Marrë pjesë si ligjërues i ftuar, pa kompensim shtesë, në kurse ose ngjarje të tjera në të cilat ekspertiza ndërkombëtare mund të ndahet me fakultetin, stafin, studentët dhe/ose komunitetin;
  • Mbajë një seminar informues për universitetin e origjinës në koordinim me Gjuhët / Çështjet Ndërkombëtare.

 

Seminari dhe kurset zhvillohen në gjuhën angleze (niveli B2-C1).

 

Bursat përfshijnë:

 

-Kompensim ditor;

-Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

 

 

Për të përcaktuar distancën ju lutemi referohuni:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 

Dokumentet e nevojshme për aplikim për stafin akademik me kohë të plotë për mësimdhënie:

 

– CV + Lista e publikimeve (në gjuhën angleze / gjermane);

– Kopje e Pasaportës;

– Letër motivimi (në gjuhën angleze / gjermane);

– Vërtetim Punësimi (në gjuhën angleze ose gjermane);

– Deklaratë nëse aplikimi juaj është për mobilitet afatgjatë apo afatshkurtër;

Afati për aplikim: 14 Shtator 2023, ora 11:00 (German time).

Dokumentat duhen dorëzuar të  skanuara në  e-mailin: International@rheinahrcampus.de dhe në cc të emailit adresa: iro@unitir.edu.al.

 

Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën: iro@unitir.edu.al.

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!