Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Evora (Konsorciumi AMIGO), në Portugali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025. - UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Evora (Konsorciumi AMIGO), në Portugali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.

Hapet thirrja për aplikime për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Evora (Konsorciumi AMIGO), në Portugali, në kuadër të programit Erasmus +, për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa shkëmbimi për studime / traineeship për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Evora, në Portugali për semestrin e parë të vitit akademik 2024-2025.

 

https://www.uevora.pt/


Llojet e mobilitetit përfshijnë:

– Shkëmbimin e studentëve për studime / traineeship;

Kohëzgjatja e bursave:

– 2 muaj;

I gjithë procesi i aplikimit kryhet online:

 

https://siiue.uevora.pt/auth

Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus + nuk do të paguajnë asnjë tarifë për shkollim në universitetin pritës. Studentët do të vazhdojnë të paguajnë shkollimin e tyre dhe/ose tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës.

 

Për më shumë informacion mbi thirrjen e hapur dhe dokumentacionin e nevojshëm:

 

 

Afati për aplikim: 12 Prill 2024.

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!