Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programit Erasmus + për studentët e UT në Universitetin e Salzburg-ut, në Austri. – UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programit Erasmus + për studentët e UT në Universitetin e Salzburg-ut, në Austri.

Hapet thirrja për bursa në kuadër të Programit Erasmus + për studentët e UT në Universitetin e Salzburg-ut, në Austri. (Kliko këtu)

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Salzburg-ut, në Austri për vitin akademik 2020-2021. 

https://www.uni-salzburg.at/index.php?id=44700&L=1

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

– Shkëmbimin e studentëve për studime;

Nivelet e mobilitetit për studentët:

Bachelor (të kenë përfunduar 2 vite)

– Master;

Fusha e studimit:

– Shkenca Politike;

-Marrëdhënie Ndërkombëtare;

Kohëzgjatja e bursave:

– 1 ose 2 semestra;

Informacion për studentët: 

https://www.uni-salzburg.at/index.php?id=209926&MP=93-44799

Bursat përfshijnë:

– Kompensimin mujor (850 EUR në muaj);

– Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

Për të përcaktuar distancën ju lutem referohuni link-ut:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus + nuk do të paguajnë asnjë tarifë për shkollim në universitetin pritës. Studentët do të vazhdojnë të paguajnë shkollimin e tyre dhe/ose tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës.

 

Dokumentet e nevojshme për aplikim për studentët e nivelit Bachelor:

 -CV (në gjuhën angleze);

 -Kopje e Pasaportës;

 -Vërtetim studenti (të përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze/gjermane);

 -Listë notash (të përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze/gjermane);

 -Letër Motivimi (në gjuhën angleze/gjermane);

 -Certifikatë e gjuhës së huaj (Anglisht B2/Gjermanisht B2);

 -Learning Agreement*

*Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Mobility Plan’’. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihet në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.

KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin e Salzburg-ut lëndë të njëjta me ato që do të kryenit në semestrin e parë ose gjatë viti akademik në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ato që do të zhvillonit në fakultetin tuaj semestrin e parë ose gjatë viti akademik, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni/frekuentoni lëndët që nuk përshtaten në Universitetin e Tiranës.

Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset fillimisht nga aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel fakulteti  dhe më pas në Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +.

Nëse studenti bën ndryshime të lëndëve gjatë mobilitetit, pjesa During mobility duhet të firmoset nga personi përgjegjës në fakultet dhe më pas nga personi përgjegjës në Rektorat.

Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në adresën:

https://unitir.edu.al/wp-content/uploads/2019/11/Learning_agreement_for_studies_Erasmus_outgoing.docx

 

Dokumentat e nevojshme për aplikim për studentët e nivelit Master:

-CV (në gjuhën angleze/gjermane);

-Kopje e Pasaportës;

-Vërtetim studenti (të përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze/gjermane);

– Diplomë e nivelit Bachelor në fushë e Shkencave Politike;

-Listë notash e nivelit Bachelor (të përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze/gjermane);

-Listë notash e nivelit Master (të përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze/gjermane);

-Letër Motivimi në gjuhën angleze/ gjermane;

-Certifikatë e gjuhës së huaj (Anglisht B2/Gjermanisht B2);

-*Learning Agreement;

*Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Mobility Plan’’. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihet në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.

KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në Universitetin e Salzburg-ut lëndë të njëjta me ato që do të kryenit në semestrin e parë ose gjatë viti akademik në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ato që do të zhvillonit në fakultetin tuaj semestrin e parë ose gjatë viti akademik, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni/frekuentoni lëndët që nuk përshtaten në Universitetin e Tiranës.

Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset fillimisht nga aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel fakulteti  dhe më pas në Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +.

Nëse studenti bën ndryshime të lëndëve gjatë mobilitetit, pjesa During mobility duhet të firmoset nga personi përgjegjës në fakultet dhe më pas nga personi përgjegjës në Rektorat.

Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në adresën:

https://unitir.edu.al/wp-content/uploads/2019/11/Learning_agreement_for_studies_Erasmus_outgoing.docx

 

Afati për aplikime për bursa: 06 korrik 2020

Dokumentet duhen dorëzuar të  skanuara në formatin PDF në adresën e-mail: iro@unitir.edu.al.

Aplikanti në subjekt të e-mailit duhet të shkruajë emrin e universitetit ku po aplikon.

 

Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën: iro@unitir.edu.al.

 

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikim!