Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024. - UNIVERSITETI I TIRANËS

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.

Hapet thirrja për bursa për studentët e Universitetit të Tiranës në kuadër të programit Erasmus + në Universitetin e Humboldt-Universität zu Berlin, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.

Në kuadër të programit Erasmus + është hapur thirrja për aplikime për bursa për mobilitete për studentët e Universitetit të Tiranës në Universitetin e Humboldt – Universität zu Berlin, në Gjermani, për semestrin e dytë të vitit akademik 2023-2024.

https://www.hu-berlin.de/de

Llojet e mobilitetit përfshijnë:

– Shkëmbimin e studentëve për studime;

Fushat e shkëmbimit:

– Gjuhë sllave;

– Gjuhë angleze;

– Gjuhë gjermane.

 

Nivelet e mobilitetit për studentët:

– Bachelor

– Master

 

Kohëzgjatja e bursave:

– 1 semestër;

Për më shumë informacion, klikoni linkun:

https://www.hu-berlin.de/en/studies/counselling/course-catalogue

Bursat përfshijnë:

– Kompensimin mujor për studentët  (850 EUR në muaj);

– Kostot e udhëtimit (në varësi të distancës midis universitetit pritës dhe atij të origjinës)

 Për të përcaktuar distancën ju lutemi referohuni në këtë link:

 http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

 Për më shumë informacion për procedurat e aplikimit referohuni linkut:

https://www.international.hu-berlin.de/en/studierende/aus-dem-ausland/erasmus-worldwide

Studentët që përfitojnë nga mobiliteti Erasmus + nuk do të paguajnë asnjë tarifë  për shkollim në universitetin pritës. Studentët do të vazhdojnë të paguajnë shkollimin e tyre dhe/ose tarifat e regjistrimit në universitetin e tyre të origjinës.

Dokumentat e nevojshme për aplikim për studentët e nivelit Bachelor:

 -CV (në gjuhën angleze / gjermane);

 -Kopje e Pasaportës;

 -Vërtetim studenti (në gjuhën shqipe si dhe e përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze / gjermane, në varësi të gjuhës në të cilën do të zhvillohet mobiliteti);

– Dokumenti i aplikimit, të cilin mund ta shkarkoni në adresën:

https://www.international.hu-berlin.de/en/studierende/aus-dem-ausland/erasmus-worldwide/forms-and-templates/01_KA107%20Application%20form%20SM%20ST%20INC%20OUT.pdf

 -Listë notash (në gjuhën shqipe si dhe e përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze / gjermane, në varësi të gjuhës në të cilën do të zhvillohet mobiliteti);

 -Letër Motivimi (në gjuhën angleze / gjermane, në varësi të gjuhës në të cilën do të zhvillohet mobiliteti);

 -Certifikatë e gjuhës së  huaj (Anglisht B2/ Gjermanisht B2)

Në mungesë të saj plotësoni dokumentin Language Assessment Sheet. Për t’a shkarkuar këtë dokument vizitoni:

https://www.international.hu-berlin.de/en/studierende/aus-dem-ausland/erasmus-worldwide/forms-and-templates/Language%20Certificate.pdf

 -Learning Agreement*

* Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Before the mobility. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihen në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.

KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në universitetin pritës lëndë të njëjta me ato që do të kryenit në semestrin e dytë në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ata që do të zhvillonit në fakultetin tuaj semestrin e dytë, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni lëndët që nuk përshtaten në Universitetin e Tiranës.

Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset nga aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel fakulteti dhe në fund në Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +. Nëse studenti bën ndryshime të lëndëve gjatë mobilitetit, pjesa During mobility duhet të firmoset nga personi përgjegjës në fakultet dhe më pas nga personi përgjegjës në Rektorat.

 

Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në adresën:

https://www.international.hu-berlin.de/en/studierende/aus-dem-ausland/erasmus-worldwide/forms-and-templates/04_01_KA%20107%20Learning%20Agreement%20SM%20INC%20OUT_NEW.pdf

Dokumentat e nevojshme për aplikim për studentët e nivelit Master:

 -CV (në gjuhën angleze / gjermane);

 -Kopje e Pasaportës;

 -Vërtetim studenti (në gjuhën shqipe si dhe e përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze / gjermane, në varësi të gjuhës në të cilën do të zhvillohet mobiliteti);

– Dokumenti i aplikimit, të cilin mund ta shkarkoni në adresën:

https://www.international.hu-berlin.de/en/studierende/aus-dem-ausland/erasmus-worldwide/forms-and-templates/01_KA107%20Application%20form%20SM%20ST%20INC%20OUT.pdf

– Diploma e nivelit Bachelor;

– Listë notash bachelor (në gjuhën shqipe si dhe e përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze / gjermane, në varësi të gjuhës në të cilën do të zhvillohet mobiliteti);

– Listë notash master (në gjuhën shqipe si dhe e përkthyer në mënyrë zyrtare në gjuhën angleze / gjermane, në varësi të gjuhës në të cilën do të zhvillohet mobiliteti);

 -Letër Motivimi (në gjuhën angleze / gjermane, në varësi të gjuhës në të cilën do të zhvillohet mobiliteti);

-Certifikatë e gjuhës së  huaj (Anglisht B2/ Gjermanisht B2)

Në mungesë të saj plotësoni dokumentin Language Assessment Sheet. Për t’a shkarkuar këtë dokument vizitoni:

https://www.international.hu-berlin.de/en/studierende/aus-dem-ausland/erasmus-worldwide/forms-and-templates/Language%20Certificate.pdf

 -Learning Agreement*

* Learning Agreement është një kontratë midis universitetit të origjinës dhe aplikantit dhe shërben për të përcaktuar lëndët që do të zhvilloni në universitetin pritës. Ju duhet të plotësoni vetëm seksionin e parë ‘‘Before the mobility. Në tabelën A përcaktohen lëndët dhe kreditet që do të merrni në universitetin pritës, në tabelën B përcaktohet se cilat prej lëndëve të Tabelës A do të njihen në Universitetin e Tiranës kur ju të keni përfunduar periudhën e shkëmbimit.

KUJDES: Ju duhet të përzgjidhni të kryeni në universitetin pritës lëndë të njëjta me ato që do të kryenit në semestrin e dytë në fakultetin tuaj, kjo në mënyrë që lëndët dhe kreditet t’ju njihen kur të ktheheni. Nëse lëndët e përzgjedhura ndryshojnë nga ata që do të zhvillonit në fakultetin tuaj semestrin e dytë, atëherë kur të ktheheni duhet të zhvilloni lëndët që nuk përshtaten në Universitetin e Tiranës.

Dokumenti ‘‘Learning Agreement’’ tek seksioni ‘‘Commitment’’ firmoset nga aplikanti, më pas nga koordinatori akademik në nivel fakulteti dhe në fund në Rektorat nga Koordinatori Institucional i Erasmus +. Nëse studenti bën ndryshime të lëndëve gjatë mobilitetit, pjesa During mobility duhet të firmoset nga personi përgjegjës në fakultet dhe më pas nga personi përgjegjës në Rektorat.

 

Për të shkarkuar formatin e Learning Agreement klikoni në adresën:

https://www.international.hu-berlin.de/en/studierende/aus-dem-ausland/erasmus-worldwide/forms-and-templates/04_01_KA%20107%20Learning%20Agreement%20SM%20INC%20OUT_NEW.pdf

Afati për aplikime: 11 Dhjetor 2023

Dokumentat duhen dorëzuar dorazi në Rektoratin e Universitetit të Tiranës, Sektori i Marrëdhënieve me Jashtë, si dhe duhet të  dërgohen të  skanuara në  e-mailin iro@unitir.edu.al.

 

Për më shumë informacion mbi bursat mund të na kontaktoni në adresën: iro@unitir.edu.al.

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikimin tuaj!