Identifikimi i Polimorfizmit të gjenit ?2-Ar nëpërmjet analizës së Adn-së me metodën As-Pcr, në popullatën e shëndetshme shqiptare dhe në një grup pacientësh të sëmurë me fibrozë cistike - UNIVERSITETI I TIRANËS

Identifikimi i Polimorfizmit të gjenit ?2-Ar nëpërmjet analizës së Adn-së me metodën As-Pcr, në popullatën e shëndetshme shqiptare dhe në një grup pacientësh të sëmurë me fibrozë cistike