IMPLEMENTIMI I HACCP- ISO, 9001 – 22000 SI NJË SISTEM MENAXHIMI DHE KONTROLLI NË INDUSTRINË E PRODHIMIT TË BIRRËS – UNIVERSITETI I TIRANËS

IMPLEMENTIMI I HACCP- ISO, 9001 – 22000 SI NJË SISTEM MENAXHIMI DHE KONTROLLI NË INDUSTRINË E PRODHIMIT TË BIRRËS