INTEGRIMI DHE GJITHËPËRFSHIRJA NË SHKOLLAT FILLORE 1-5