JETA DHE VEPRA E DAVID SELENIC?S, FIGUR? E R?ND?SISHME E PIKTUR?S PASBIZANTINE - UNIVERSITETI I TIRANËS

JETA DHE VEPRA E DAVID SELENIC?S, FIGUR? E R?ND?SISHME E PIKTUR?S PASBIZANTINE