JoinEu-SEE Penta, Kick of Meeting - UNIVERSITETI I TIRANËS

JoinEu-SEE Penta, Kick of Meeting

Në datën 8 dhe 9 Tetor 2013 tek Rektorati i Universitetit të Tiranës (Salla e Senatit) u zhvillua takimi i Projektit JoinEU-SEE PENTA, i programit Erasmus Mundus të Bashkimit Europian. Përfaqësues nga 30 vende të Europës dhe Ballkanit Perëndimor ishin të pranishëm. Në ceremoninë e hapjes së takimit e mori fjalen Rektori i Universitetit të Tiranës Prof. Dr Dhori Kule.