Këshilli Britanik hap thirrjet për aplikim për pjesëmarrje online në trajnimet me temë: “Komunikimi Shkencor dhe Angazhimi Publik" - UNIVERSITETI I TIRANËS

Këshilli Britanik hap thirrjet për aplikim për pjesëmarrje online në trajnimet me temë: “Komunikimi Shkencor dhe Angazhimi Publik”

Këshilli Britanik hap thirrjet për aplikim për pjesëmarrje online në trajnimet me temë: “Komunikimi Shkencor dhe Angazhimi Publik”

Ky trajnim synon të përmirësojë aftësitë e studiuesve për të komunikuar në mënyrë efektive mbi shkencën dhe për t’u angazhuar me publikun më të gjerë.

Trajnimi do të organizohet në bashkëpunim me Universitetin e Anglisë Perëndimore (Bristol) dhe organizatën ThinkWrite.

Për më shumë rreth programit të trajnimit dhe aplikimit klikoni në linkun:

https://unitiredu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/iro_unitir_edu_al/ESbkSzpyjEBNul9D41zSkVQBvAFzKlYiIdCz0v9RlMllfA?e=ssxl0F

  • “Angazhimi në Politikë”

Ky trajnim synon të përmirësojë aftësitë e studiuesve për të kthyer provat shkencore në politikë dhe për t’u angazhuar në mënyrë më efektive me politikëbërësit dhe aktorët e tjerë të interesuar.

 

Për më shumë rreth programit të trajnimit dhe aplikimit klikoni në linkun:

https://unitiredu-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/iro_unitir_edu_al/EZY-9RtkhTJMj_C3JAf0_58BKwfZkTaUpGR17Xz36K1GtQ?e=deZFE4

Aplikantët duhet të kënë përfunduar studimet PhD dhe të kënë njohje shumë të mirë të gjuhës Angleze.

Për më shumë informacion rreth trajnimeve mund të komunikoni në adresën: marinela.seitaj@britishcouncil.org.

CV dhe Formulari i aplikimt” të cilat ndodhen në link duhet të dërgohen në adresën:  marinela.seitaj@britishcouncil.org.

 

Afati i aplikimit: 01.12.2020, ora 23:00

Universiteti i Tiranës ju uron suksese në aplikim!