KIZS "Shpallja e rezultatit paraprak të zgjedhjeve për Këshillat Studentor të Fakulteteve të UT-së" - UNIVERSITETI I TIRANËS

KIZS “Shpallja e rezultatit paraprak të zgjedhjeve për Këshillat Studentor të Fakulteteve të UT-së”