KONTRATA E QIRASË FINANCIARE NË TREGTINË NDËRKOMBËTARE. ASPEKTE TEORIKO-JURIDIKE SIPAS LEGJISLACIONIT SHQIPTAR – UNIVERSITETI I TIRANËS

KONTRATA E QIRASË FINANCIARE NË TREGTINË NDËRKOMBËTARE. ASPEKTE TEORIKO-JURIDIKE SIPAS LEGJISLACIONIT SHQIPTAR